Sorumluluk Reddi Beyani

 

  1. Veriler ilgili kurumlar tarafından sağlanmaktadır. BitcoinVeAltcoin.com herhangi bir verinin doğruluğunu kontrol etmez ve bu konudaki her türlü yükümlülüğü reddeder.
  2. BitcoinVeAltcoin.com, veri veya içerik sağlayıcıları, finans borsaları ve her birinin satış ortakları ile iş ortakları, her türlü verinin doğruluğunu, yeterliliğini veya eksiksizliğini açıkça reddeder ve bu tür verilerdeki hatalardan, eksikliklerden veya diğer kusurlardan, gecikmelerden ya da kesintilerden veya bu verilere itimat edilerek yapılan işlemlerden sorumlu olmaz. BitcoinVeAltcoin.com veya icerik, veri sağlayıcılarımız, burada sunulan verileri kullanmanız nedeniyle oluşabilecek herhangi bir zarardan sorumlu değildir.
  3. Burada bulunan hiçbir veri veya bilgi ile ilgili olarak önceden yazılı izin almadan kopyalama, değiştirme, yeniden biçimlendirme, indirme, depolama, yeniden oluşturma, yeniden işleme, iletme veya yeniden dağıtma işlemi yapmayacağınızı ve bu veri veya bilgileri ticari bir kurumda kullanmayacağınızı kabul edersiniz. Tüm veriler ve bilgiler kişisel bilgilendirme amacıyla “olduğu gibi” sağlanmıştır ve alım satım amacına veya tavsiye sunmaya yönelik değildir. Lütfen her türlü alım satım işleminden önce fiyatları doğrulamak için acentenize veya mali temsilcinize danışın.
  4. Hem BitcoinVeAltcoin.com, hem de üçüncü taraf veri veya içerik sağlayıcıları, sunulan verilerin ve bilgilerin münhasır mülkiyet haklarına sahiptir.
  5. BitcoinVeAltcoin.com’de sunulan reklamların sorumluluğu tümüyle reklamın kaynağı olan tarafa aittir. Ne BitcoinVeAltcoin.com, ne de verilerin lisans sahiplerinden herhangi biri, hiçbir reklamı ya da reklamlarda teklif edilen ürün veya hizmetleri onaylamaz ya da bu konuda sorumluluk üstlenmez.
  6. BitcoinVeAltcoin.com sitesi, sayfalarından farklı internet adreslerine bağlantı vermektedir. BitcoinVeAltcoin.com link verdiği, banner tanıtımını yaptığı sitelerin içeriklerinden veya gizlilik prensiplerinden sorumlu değildir. Burada bahsedilen bağlantı verme işlemi, hukuki olarak “atıfta bulunma” olarak değerlendirilmektedir.
  7. Web sitesindeki bilgiler herhangi bir spesifik bir konu üzerine tavsiye olarak sunulmamaktadır ve uzman görüşünün ve/veya kişinin kendi durum tespitinin yerini tutacağı düşünülmemelidir. Web sitesindeki bilgiler profesyonel, finansal ya da yatırıma ilişkin tavsiye niteliğinde olmayıp, yatırım kararları için temel alınmamalı ve doğrudan veya dolaylı, hiçbir surette, finansal bir aracı pazarlama veya satma ya da bu ürün veya hizmetlerin satışına aracılık etme teşebbüsü olarak algılanmamalıdır. Spesifik konu veya durum ile ilgili daima uygun niteliklere sahip bir profesyonelden tavsiye alınmalıdır. Bu web sitesi bir finansal promosyon ortami değildir. Tatmin edici kalite, belirli bir amaca uygunluk, ihlal etmeme, uyumluluk, güvenlik ve doğruluğa ilişkin zımni garantiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, tüm zımni garantiler kanunun elverdiği ölçüde bu hükümlerin kapsamı dışında tutulur. Ayrıca, BitcoinVeAltcoin.com, Web Sitesinin kesintisiz işleyeceği veya hatasız olacağı veya herhangi bir kusurun düzeltileceği hususunda garanti vermez. BitcoinVeAltcoin.com doğrudan veya dolaylı olarak aşağıda sıralananlardan mütevellit şikayet veya kayıplar hususunda herhangi bir kişiye karşı her türlü sorumluluğu, sebebinin sözleşme, haksız muamele (veya hile) veya diğer türlü (ihmalkarlık veya unutma dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) olması fark etmeksizin ilgili yasanın izin verdiği ölçüde açıkça reddeder.

İletişim
BitcoinVeAltcoin.com sitesinde uygulanan gizlilik politikası ile ilgili; her türlü soru, görüş ve düşüncelerinizi bize iletisim[at]BitcoinVeAltcoin.com adresinden iletebilirsiniz.

BitcoinVeAltcoin.com Yonetimi